Přeskočit na obsah

Kurz Dolní Morava 12. – 14.12.2022

První běh akreditovaného vzdělávání Skialp do Škol proběhl 12-14.12 2022 na Dolní Moravě. Naši účastníci byli z Brna, Zlína, Pardubic, Svitav, Olomouce a Tršic. První pilotní kurz měl ověřit rozsahy jednotlivých bloků a jejich řazení.

 

V průběhu dvou dlouhých večerů plných přednášek a workshopů se účastníci naučili vše o skialpinismu, skialpinistické výstroji a manipulace s ní. Dále jsme probrali vše potřebné z oblasti plánování túry, počasí, bezpečného pohybu v horách, základní vybavení batohu, lavinové problematice a pravidel provozování skialpinismu v národních parcích a v lyžařských areálech.

V průběhu 2 dnů praxe se naučili a prakticky procvičili techniku chůze a otoček na skialpech, pravidla vedení výstupu ve volném terénu a bezpečného sjezdu. Naučili se základům lavinové prevence a postup při lavinové nehodě.
Také jsme navštívili místní půjčovnu skialpové výstroje, kde si hned někteří učitelé domluvili zapůjčení výstroje na svoje kurzy. Ihned k tomu dostali také informace, jak vlastní proces půjčení proběhne.

Na závěr jsme v rámci zpětné vazby dostali několik drobných doporučení a poznámek, které zapracujeme do dalších kurzů. Celý kurz byl hodnocen všemi účastníky velice kladně. Všichni chtějí začlenit výuku skialpinismu do svých lyžařských kurzů jako jejich pravidelnou součást. Těšíme se, až potkáme první studenty.

Ohlasy absolventů

Je skvělé, že po loňském pilotním projektu Skialp do škol spolupráce s tebou a Ondrou pokračuje. Loni byly ohlasy jen pozitivní. Jsem rád, že jste si získali akreditaci na školení pedagogů a ve spolupráci s MŠMT a AŠSK se skialpinismus bude dále vyvíjet i jako sport v rámci tělesné výchovy. Díky Vašim školením získají pedagogové odborné znalosti a dovednosti pro bezpečné vedení družstva, pohybu v terénu a dokážou je předat svým studentům. Nejen, že díky tomu ukážeme studentům další možnost pohybu a hlavně zábavy v přírodě, ale vybudují si k ní vztah, respekt a zodpovědnost nejen k ní, k sobě, ale i k ostatním členům skupiny. Skialpinismu se dostane nejen do podvědomí studentů, ale i rodičů a může se dále rozvíjet. Důležité je ukázat, že se dá dělat bezpečně a s minimem rizika. Na sjezdovkách i mimo ně skialpinistů přibývá, proto bude do budoucna důležité, aby lidé měli aspoň základní znalosti o bezpečném pohybu. Na naší škole zájem o skialpy vzrostl. Pro první ročníky opět výuku skialpinismu zařadíme, proto je skvělé, že školy budou mít možnosti finančně dostupného půjčení vybavení. Přestože kurz pro učitele na Dolní Moravě byl jako první, nebyl na něm jediný zádrhel. Skladba byla vynikající. Poměr teoretické a praktické výuky byl vyvážený. A i když většina účastníků úplné základy znala, nemusí tomu tak být i na školeních dalších. Proto se mi líbilo, že se šlo od úplných základů, ať už představením tohoto sportu, potřebného vybavení, techniky a metodiky. Vždy následující den se na kopci nacvičovaly a trénovaly věci, které se účastníci kurzu dozvěděli na odpoledních a večerních přednáškách. Zařazení lavinové problematiky bylo důležité, protože se na to studenti ptají, budou ptát a spousta z nich uvítá, když si případně lavinové vybavení budou moci vyzkoušet. Ještě jednou moc děkuji za celou naši skupinu z Jarošky. O projekt nemám strach. Těch možností, jak přitáhnout studenty ke skialpům je více a bylo dobře, že jsme o tom po celou dobu s ostatními debatovali. Studenty povedeme bezpečně a zodpovědně.

Těším se na další spolupráci

Petr Stupka
Gymnázium Brno, Jaroška

Krásný den, ráda bych poděkovala instruktorům projektu Skialp do škol, který vedli úžasní školitelé Branislav Adamec zvaný Gabo a Ondra Moravec. Mé první seznámení s tímto sportem byl
díky nim velmi příjemný a hlavně profesionální. Jejich přístup, komunikace, osobní nadšení a
zkušenosti. To vše se neslo celým školením. Názorné ukázky, prezentace s širokým spektrem oblastí v rámci hor, od lavinového nebezpečí, důležitosti správného plánování a sledování
počasí, až po obrovskou ochotu naslouchat všem aspektům školní akce. 
Pilotní kurz, který mne nadchl a přivedl ke kráse skialpinismu doporučuji všem kolegům učitelům, aby objevovali nové sportovní možnosti a nebáli se v jakémkoli věku se stále vzdělávat. A jako obrovský bonus beru oba instruktory, kteří jsou pilířem této akce. Díky.

Pavla Fuchsová (učitel TV-Z)
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín

Ve dnech 12.-14. 12. jsem se zúčastnil premiérového vzdělávacího akreditovaného semináře Skialp
do škol, který se uskutečnil v krásné scenérii lyžařského střediska v Dolní Moravě. Seminář byl pro pedagogické pracovníky s cílem zprostředkovat jim teoretické i praktické znalosti a dovednosti, aby se zimní turistika v podobě skialpinismu dostala do programu kurzovní výuky tělesné výchovy na jejich školách. Kurz probíhal v pohodové a akční atmosféře zároveň. Účastníci kurzu si pod vedením horského vůdce B. Adamce a instruktora skialpinismu O. Moravce postupně osvojovali potřebné dovednosti a získávali nové teoretické poznatky s přesahem do praxe. Teoretické informace a dovednosti v podobě nastavování skialpového vybavení získali účastníci ve školící místnosti. Praktické dovednosti byly osvojovány v terénu za příznivého počasí. Vrcholem kurzu byly praktické výstupy účastníků kurzu, na kterých demonstrovali získané znalosti před zraky instruktorů semináře. Součástí semináře byly i diskuse na téma kurzovní výuky, kde zazněly různé příklady dobré praxe, což všechny účastníky velmi obohatilo. Jedním z výstupů kurzu byla dohoda o další spolupráci účastníků a instruktorů formou networkingu na sociální síti Facebook zřízením komunikační skupiny i společného Google disku. Kurz Skialp do škol splnil má očekávání. Děkuji oběma instruktorům Gabovi a Ondrovi za efektivní novátorskou vzdělávací akci a těším se na další spolupráci.

Mgr, Tomáš Sargánek 
Gymnázium Slovanské náměstí Brno